Utbildningar

Arbetsmiljöutbildning:

Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg-, reparations-, renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011. Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.

(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Dorro Bygg och Plåt AB har genomgått ovanstående utbildningar (Bas-U och Bas-P)

Övriga utbildningar:

Förutom Arbetsmiljöutbildningar har Dorro Bygg och Plåt AB genomgått följande utbildningar:

  • Liftutbildning
  • Heta Arbeten
  • ESA-vattenvägar, dammsäkerhet
  • Säkra lyft
  • Hög Höjd
  • MIG- och MAG-svetslicens
    mm