– Tennishall Lidingö –

På Lidingö ska vi bygga en tennishall som Underentreprenör åt NIFAB. Vi kommer att utföra montage av stomme, tak, bjälklag, ytterväggar och takavvattning.

Bilderna nedan är från andra byggdagen: