– Skellefteå – Kulturhus –

I Skellefteå hjälper vi Martinsons med att bygga Skellefteå Kulturhus. Det är en fantastisk byggnad som kommer att bli cirka 80 meter högt och byggt i 20 våningar. Martinson har levererat dit 10 000 kubikmeter KL-trä och 2 200 kubikmeter limträ. 

Kulturhuet_Plan4Terrass
Foto: Martinsons Byggsystem