– Rehns Nyköping –

I Nyköping bygger vi på Rehns nya byggvaruhandel. Där ansvarar vi för montage av stomme, tak, ytterväggar, socklar, takavvattning, fönster och ett skärmtak.

Här ser ni några foton och en film från resningen av stommen. På bilden ser ni Magnus E som arbetar med stommen tillsammans med Jonas, Martin, Lars, Andreas och Penélope. Tillsammans med oss har vi också “Nutte” från Havator.