– Balderhallen i Skellefteå –

Vid Balderskolan byggs just nu två stycken fullstora sporthallar för framförallt innebandy. Den totala byggnaden är på cirka 7150 kvadratmeter och har två hallar; en arenahall med läktare som rymmer 1001 personer i publiken, samt en fullstor träningshall med liten läktare.

I entréplanet mellan sporthallarna är det lokaler med personal- och omklädningsrum. På övervåningen blir det servering, med utsikt mot arenahallen och exempelvis en danssal. Dubbelsporthallen ska även fungera som en aula till Balderskolan och sporthallarna ska användas på dagtid till eleverna.

Bygget ska vara klart till sommaren 2016. Budgeterad kostnad 76 miljoner kronor.
Här kan du se hur bygget ser ut just nu.

Skiss på Balderhallarnas fasad

En första skiss över Balderhallarnas fasad. Exakt hur fasaden kommer att kläs är ännu inte klart, men det blir i trä på något sätt. Illustration: Collage Arkitekter

(Text och bild hämtad från Skellefteå kommuns hemsida)