– Dammen i Ramsele –

Här – och i kraftverket uppströms, Storfinnforsen – genomför E.ON omfattande åtgärder som syftar till att förbättra dammarnas stabilitet och täthet.

Dorro Bygg och Plåt AB är underentreprenörer till Normek.

Projektet pågår till 2015 och investeringen uppgår till cirka en miljard kronor. När åtgärderna är klara är dammsäkerheten säkerställd för en överskådlig framtid, kanske så länge som 100 år innan några större åtgärder måste genomföras.

(Text hämtad från Eon Vattenkrafts broschyr: “Vattenkraft – den förnybara energin”)