– Midroc Orion i Älta –

I Älta har vi byggt ut Midrocs fastighet som UE åt Stålhus AB. Vi har byggt allt “ovan jord” och slutförde arbetet den 27:e februari 2017.