– LSS-boenden i Malmö –

I Malmö har vi startat ett av våra största projekt hittills. Där ska vi bygga LSS-boenden tillsammans med Kusbofixaren i Valbo AB. Projektet beräknas pågå i flera år.