Innerväggar Coop Fastigheter Valbo

Vecka 19 börjar vi arbeta med innerväggar på Coop Fastigheters nya hus i Valbo. Där är vi UE åt Fastec.