– Hus D – Skellefteå

På “Fabrikenområdet” Hedensbyn i Skellefteå har vi varit ut på flera av byggnaderna och senaste fastigheten vi varit med och byggt är “Hus D” där vi varit underentreprenör åt NIFAB.

Vi har monterat stålstommen, socklar, yttervägg, bärdäck och fönster.