Etapp 1 – Stomme, tak, ytterväggar

Etapp 1 på Balderhallarna är nu slutfört. Där har vi utfört arbete på stommarna, taken och ytterväggarna.