– Värmeverket i Obbola –

På värmeverket har vi varit underentreprenörer åt Normek och där har vi utfört stålmontage på ett nytt kokeri.