Arena i Uppsala tar form

I Uppsala bygger vi på en Idrottsarena som UE åt ett av Fastecs medlemsföretag Totalbyggaren i Jämtland AB. I uppdraget har ingått montage av limträstomme, bjälklag, bärande takplåt, betongsocklar och sandwichpaneler.

Just nu ser bygget ut så här

Fotograf: Martin Mårtensson