Systembolaget i Umeå börjar ta form

I Umeå jobbar Joakim, Jesaias och Johannes för fullt med nya Systembolaget ute på handelområdet Avion. I vår entreprenad ingår montage av stålstomme, tak, socklar och yttervägg.

Uppdraget har vi som UE åt Fastec-medlemsföretaget Totalentreprenad i Umeå AB.