Is- och Evenemangsarena i Gällivare

I Gällivare har vi fått ett uppdrag att bygga en ny Is- och Evenemangsarena som Underentreprenör (UE) åt NYAB. Där kommer vi att ansvara för montage av stomme och tak (ca 5 400 m2). Här nedan finns en film som visar hur arenan kommer att se ut när den är klar! Målet är att byggnaden ska bli en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor!